Waarom permanente educatie?

Het leren en uitoefenen van een vak is iets wat continue aan veranderingen en aanpassingen onderhevig is. Dit geldt ook voor het lichtvak waar de ontwikkelingen steeds sneller lijken te gaan. Naast een goede kennis van de verlichtingskunde is het voor iedere lichtprofessional van belang om bij te blijven. Dit om de kwaliteit van de werkzaamheden op een hoog niveau te houden en deze nieuwe kennis toe te kunnen passen in steeds complexer wordende vraagstukken over licht en verlichting. 

Het lichtregister neemt deze kennistaak zeer serieus en helpt de geregistreerde lichtprofessionals om op een gestructureerde wijze de kennis actueel te houden.

Hoe werkt dit in de dagelijkse praktijk?

Geregistreerde lichtprofessionals in het lichtregister houden de lichtkennis continue up to date. Dit wordt door een veelheid aan activiteiten ingevuld zoals:
- het lezen van vakbladen,
- het bezoeken van vakbeurzen,
- het deelnemen aan congressen of symposia,
- het publiceren van artikelen, het volgen van cursussen,
- bezoeken van vakpresentaties,
- enzovoort. 

Voor al deze activiteiten worden PE (permanente educatie) punten gehaald waarbij jaarlijks een vooraf bepaald aantal punten dient te worden gehaald. De meeste personen die professioneel met het lichtvak bezig zijn doen dit soort activiteiten al standaard zodat het behalen van de jaarlijkse punten goed is te hanteren

PE punten

Voor iedere periode van 4 jaar dienen 400 PE te zijn behaald. Onderstaande een overzicht van de toekenning van PE punten voor een bepaalde activiteit. 

10 PE per jaar, het lezen van lichtvakbladen 
20 PE per keer, het bezoeken van een nationale licht gerelateerde vakbeurs 
20 PE per keer, het bezoeken van een vakpresentatie bij een lichtbedrijf 
25 PE per jaar, het zitting nemen in een commissie/werkgroep 
lichtvakverenigingen 
50 PE per keer, het bezoeken van Light + Building, Euroluce of Lightfair 
50 PE per keer, het bezoeken van het Nationale lichtcongres van de NSVV 
50 PE per keer, het deelnemen aan een lichtcursus bij een opleidingsinstituut 
50 PE per keer, het publiceren van een vakinhoudelijk artikel 
75 PE per keer, het geven van een vakpresentatie op een lichtcongres/  symposium 
200 PE per keer, behalen van een lichtdiploma (1 schooljaar studie)

Voorbeeld: Karin Lodders LR is lichtadviseur bij projectverlichter Trobekke, haar activiteitenoverzicht zou het onderstaande schema kunnen zijn. 
Lezen van Installicht 10 PE 
Beurs in Hardenberg 20 PE, 
NSVV congres 25 PE 
Deelname lichtcursus 50 PE. 
Totaal voor dit jaar 105 PE.

Organiseert u een lichtactiviteit?

Neem dan per e-mail contact met ons op zodat we aan uw activiteit eventueel PE punten kunnen toekennen en, indien gewenst, vermelden we deze activiteit op onze website.