Continuing Professional Development

Het leren en uitoefenen van een vak is iets wat continue aan veranderingen en aanpassingen onderhevig is. Dit geldt ook voor het lichtvak waar de ontwikkelingen steeds sneller lijken te gaan. Naast een goede kennis van de verlichtingskunde is het voor iedere lichtprofessional van belang om bij te blijven. Dit om de kwaliteit van de werkzaamheden op een hoog niveau te houden en deze nieuwe kennis toe te kunnen passen in steeds complexer wordende vraagstukken over licht en verlichting. 

Het lichtregister neemt deze kennistaak zeer serieus en helpt de geregistreerde lichtprofessionals om op een gestructureerde wijze de kennis actueel te houden.

Hoe werkt dit in de dagelijkse praktijk?

Geregistreerde lichtprofessionals in het lichtregister houden de lichtkennis continue up to date. Dit wordt door een veelheid aan activiteiten ingevuld zoals:
- het lezen van vakbladen,
- het bezoeken van vakbeurzen,
- het deelnemen aan congressen of symposia,
- het publiceren van artikelen, het volgen van cursussen,
- bezoeken van vakpresentaties,
- enzovoort. 

Voor al deze activiteiten worden CPD punten behaald waarbij jaarlijks een vooraf bepaald aantal punten dient te worden behaald. De meeste personen die professioneel met het lichtvak bezig zijn doen dit soort activiteiten al standaard zodat het behalen van het jaarlijkse aantal punten goed is te hanteren.

CPD punten

Voor iedere periode van 3 jaar dienen 60 CPD te zijn behaald. Onderstaande een overzicht met voorbeelden van de toekenning van CPD punten voor een bepaalde activiteit. 

0,5 CPD per keer, het lezen van lichtvakbladen 
4 CPD per keer, het bezoeken van een nationale licht gerelateerde vakbeurs 
1,5 CPD per keer, het bezoeken van een vakpresentatie bij een lichtbedrijf 
1 CPD per uur, het zitting nemen in een lichtcommissie/werkgroep 
4 CPD per dag, het bezoeken van Light + Building, Euroluce of Lightfair 
8 CPD per keer, het bezoeken van het Nationale lichtcongres van de NSVV 
6 CPD per dag, het deelnemen aan een lichtcursus bij een opleidingsinstituut 
16 CPD per keer, het publiceren van een vakinhoudelijk artikel 
12 CPD per keer, het geven van een vakpresentatie op een lichtcongres 
30 CPD, behalen van een lichtdiploma 
60 CPD, behalen van Middelbare Verlichtingstechniek
90 CPD, behalen van Hogere Verlichtingstechniek
90 CPD, behalen van HBO lichtontwerp
30 CPD, behalen van European Lighting Expert
1,5 CPD per keer, volgen van een vakgelateerde webinar
6 CPD per keer, volgen van een online lichtcursus

Organiseert u een lichtactiviteit?

Neem dan per e-mail contact met ons op zodat we aan uw activiteit eventueel CPD punten kunnen toekennen en, indien gewenst, vermelden we deze activiteit op onze website.